Galeria M

  • polski
  • English

Ignacy Nowodworski(1980)

Ignacy Nowodworski pochodzi z Gdańska. Rzeźbiarz, asystent w pracowni rzeźby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, specjalista ds. edukacji w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, otrzymał dyplom z wyróżnieniem w 2005 roku.

W swoich twórczych poszukiwaniach wyszedł od przedmiotów znalezionych, faktur i powierzchni zmienionych przez czas. Obecnie „przedmioty gotowe” ustąpiły, pozostawiając po sobie kontrasty i zestawienia materiałów.

W pracach rzeźbiarskich wykorzystuje drewno, metal, gumę, często łączy je ze sobą. Bardzo ważne miejsce w jego twórczości zajmują wyginane z drutu lub spawane ażurowe struktury. Działania strukturalne pojawiają się również na powierzchni rzeźb.

Najnowsze prace artysty noszą widoczny ślad rzeźbiarskiego narzędzia, cechuje je odejście od nadmiernej estetyzacji dzieła, redukcja środków i znaczne wykorzystanie czerni.

W jego twórczości przeplatają się motywy człowieka i zwierzęcia, współistnienia dwóch odmiennych światów i relacji między nimi.