Monika Cichoń

Tytuł bez tytułu
Technika ołówek na barwionym papierze
Rozmiar 27,5 x 38 cm
Rok 2015