Monika Cichoń

Tytuł bez tytułu
Technika ołówek i akryl na ręcznie barwionym papierze
Rozmiar 19 x 9 cm
Rok 2021