Ignacy Nowodworski

Tytuł Białe Popiersie
Technika metal spawany i polichromowany
Rozmiar 64 x 48 x 22 cm
Rok 2020