Teodor Durski

Tytuł

Mały Książe

Technika serigrafia na papierze
Rozmiar 21 x 30 cm
Rok 2008

Opis:

Grafika Teodora Durskiego wykonana w technice serigrafii. Odbitka 8/55 (1/1).