Edyta Purzycka

Tytuł Ten i tamten
Technika wklęsłodruk na papierze
Rozmiar 11 x 18 cm (odcisk płyty)
Rok 2010