Monika Cichoń

Tytuł włosy
Technika ołówek na barwionym papierze
Rozmiar 19,5x28 cm
Rok 2016