Galeria M

  • polski
  • English

Ignacy Nowodworski(1980)

Ignacy Nowodworski - Popiersie z cyklu Skrzydlaci powiernicy | Bust from the cycle Winged Trustees

Popiersie z cyklu Skrzydlaci powiernicy | Bust from the cycle Winged Trustees, 2016, buk polichromowany i metal spawany | polychrome beech & welded metal, 78 x 50 x 32 cm