0

CZUŁOŚĆ I ZŁOŚĆ

Katarzyna Adamek-Chase
27.08 - 11.09.2021
Galeria M

Krakowska artystka Katarzyna Adamek-Chase powraca do Wrocławia z nowym cyklem prac malarskich zatytułowanym “Czułość i złość”. Głównym bohaterem wystawy uczyniła ciało, które pozostaje obiektem jej pracy i zainteresowań już od jakiegoś czasu. Jej obrazy są dialogiem z przedstawieniami ciał w historii sztuki, ale również osobistą refleksją na tematy związane z cielesnością oraz związkami ciała i duszy, ciałem jako narzędziem komunikacji ze światem zewnętrznym.

Na wernisaż wystawy oraz spotkanie z artystką zapraszamy w piątek 27 sierpnia 2021 roku o godzinie 19:00. 

Wystawa będzie czynna w dniach 27.08 – 11.09.2021. 

><<

A Cracow-based artist, Katarzyna Adamek-Chase, returns to Wrocław with a new series of paintings entitled “Tenderness & Ire”. The main subject of the exhibition is the body, which has been the object of her work and interest for some time now. Her paintings are a dialogue with the representations of bodies in the history of art, but also a personal reflection on issues related to the relationship between the body and soul and the body as a tool for communication with the outside world.

The opening of the exhibition and a meeting with the artist will take place on Friday, 27th of August 2021 at 7pm. 

The exhibition will be open from 27.08 – 11.09.2021. 

No products in the cart.