Edyta Purzycka

Tytuł

Cicho – sza

Technika wklęsłodruk na papierze
Rozmiar 11 x 12 cm (odcisk płyty)
Rok 2018