Edyta Purzycka

Tytuł

Do przechodzącej

Technika wklęsłodruk na papierze
Rozmiar 27 x 21 cm (odcisk płyty)
Rok 2014