Tadeusz Michał Siara

Tytuł

Dysputa (List z Urbino)

Technika akwaforta na papierze
Rozmiar 32 x 24 cm (odcisk płyty)
Rok 1993

Opis:

Niezwykły cykl akwafort Tadeusza Michała Siary – Listy na lewą rękę.