Mirek Antoniewicz

Tytuł

…fortune tibi eit …

Technika serigrafia na papierze
Rozmiar 39 x 53 cm (arkusz papieru)
Rok 2008