Mirek Antoniewicz

Tytuł

Nadzieja

Technika olej na papierze i płótnie
Rok 2012