Edyta Purzycka

Tytuł

Narada

Technika wklęsłodruk na papierze
Rozmiar 30 x 30 cm (odcisk płyty)
Rok 2013

Opis:

Grafika Edyty Purzyckiej z 2013 roku. Odbitka 11/50.