Galeria M

  • polski
  • English

Rafał Nowak(1974)

Rafał Nowak - Głowa z serii 8 głów/8mędrców/8słów | Head from the series 8 heads/8 sages/8 words

Głowa z serii 8 głów/8mędrców/8słów | Head from the series 8 heads/8 sages/8 words, 2016, gips | gypsum, wys. | h 43 cm | SPRZEDANA | SOLD