Galeria M

  • polski
  • English

Listy na lewą rękę

Tadeusz Michał Siara

15 - 25 października 2010
Galeria M Odwach

Listy na lewą rękę

Tadeusz Michał SiaraListy na lewą rękę. Najnowszy cykl akwafort z cyklu obejmującego ponad sto grafik, w tym premiera najnowszego Listu dedykowanego Wrocławiowi, już trzeci list jest poświęcony naszemu miastu; tym razem jest to grafika Świat wg Geta, którą autor uroczyście wręczy Eugeniuszowi Getowi Stankiewiczowi.1 2 3