Barbara Kaczmarek

Tytuł bez tytułu
Technika linoryt na papierze
Rozmiar 30 x 21 cm
Rok 1998