Edyta Purzycka

Tytuł

Razem

Technika wklęsłodruk na papierze
Rozmiar 12 x 12 cm (odcisk płyty)
Rok 2018