Monika Cichoń

Tytuł bez tytułu
Technika olej na płótnie
Rozmiar 83 x 63 cm w ramie
Rok 2004