Tadeusz Michał Siara

Tytuł

Uroczysko (list z Zaborka)

Technika akwaforta na papierze
Rozmiar 34 x 24 cm (odcisk płyty)
Rok 2006