Edyta Purzycka

Tytuł

Don Kichote

Technika wklęsłodruk na papierze
Rozmiar 12,5 x 11 cm (odcisk płyty)
Rok 1994