Edyta Purzycka

Tytuł

Skok

Technika wklęsłodruk na papierze
Rozmiar 50x 40 cm
Rok 2013

Opis:

Grafika Edyty Purzyckiej.