Edyta Purzycka

Tytuł

Marzenie

Technika wklęsłodruk na papierze
Rozmiar 15 x 21 cm (odcisk płyty)
Rok 2014

Opis:

Grafika Edyty Purzyckiej z 2014 roku. Odbitka 43/100.