Edyta Purzycka

Tytuł Wyśnione miłości
Technika wklęsłodruk na papierze
Rozmiar 39 x 49 cm /odcisk płyty/
Rok 2011