Edyta Purzycka

Tytuł

Z-wiedziona miłorzębem

Technika wklęsłodruk na papierze
Rozmiar 21,5 x 16,5 cm (odcisk płyty)
Rok 2011