Mirek Antoniewicz

Tytuł

…aries ducese

Technika serigrafia na papierze
Rozmiar 49,5 x 23 cm
Rok 2003