0

Mein Platz – die Reise

Mirek Antoniewicz
20 styczeń - 3 marzec 2012
Galerie Pokusa, Wiesbaden, Niemcy

Wystawa malarstwa Mirka Antoniewicza w Galerie Pokusa w Wiesbaden, w Niemczech pod tytułem Mein Platz – die Reise (Moje Miejsce – Podróż).

Wizerunek chłopca z fotografii jest obecny na wszystkich obrazach. Tak potraktowany przestaje istnieć jako swoisty autoportret artysty, informacja traci znaczenie; chłopiec staje się symbolem. Postać dziecka funkcjonuje jako punkt odniesienia, zapis konkretnych przeżyć, indywidualnych pragnień i oczekiwań, jako wizja doświadczeń, wyborów i ograniczeń wydobytych z pamięci. Nie jest to jednak opowieść o przeszłości. Cykl obrazów nie jest też pamiętnikiem życia artysty. Jest serią znaczących sekwencji; przywołuje sytuacje doświadczane w różnym stopniu przez pokolenie lat pięćdziesiątych. Ten indywidualny komentarz rzeczywistości czyniony z dużym dystansem, często zabarwiony ironią, jest spojrzeniem wstecz z perspektywy dnia dzisiejszego. Staje się pytaniem o możliwości i uwarunkowania życiowych wyborów. Obrazy, pozornie podobne, płynnie ulegają istotnym przemianom. Różnice w mimice twarzy, ubiorze, gama dodatkowych rekwizytów określających komentowaną sytuację mają swoje źródło zarówno w rzeczywistym doświadczeniu, jak i w świecie fikcji. Postać chłopca identyfikowana jest poprzez przypisaną jej rolę. Zobrazowane zdarzenie nabiera wagi, prowokuje pytania i oczekuje interpretacji. – Maria Dziedziniewicz, kurator wystawy

Brak produktów w koszyku.