0

SEKWENCJE DOTYKU

Maciej Kasperski
4 - 12 marca 2016
Galeria M Odwach

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac Macieja Kasperskiego. Maciej w 1996 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu w specjalności projektowanie ceramiki. Od 1999 roku prowadzi zajęcia w Katedrze Ceramiki macierzystej uczelni, obecnie jest profesorem nadzwyczajnym. Organizator i kurator wystaw artystycznych. Działa na styku rzeźby i dizajnu, zajmuje się także fotografią.

W sekwencji elementy następują po sobie w określonej kolejności. Sekwencja to porządkowanie układów, systemów. Pojęcie tego słowa zawiera się nie tylko w znaczeniu odnoszącym się do przedmiotu czy układów przedmiotów, ale również następstwa czasu, kolejności pojawiania się.

Zwróciłem uwagę na powiązania pomiędzy kolejnymi obiektami w zakresie jednego cyklu. Ten porządek zawiera określony kod – logikę, bez trudu rozpoznawalną w każdym obiekcie. Zestawiłem ze sobą starsze realizacje z najnowszymi po to aby przeanalizować ewolucję form. Tak jak w sekwencjach DNA określone cykle następują po sobie, stanowiąc tym samym niepowtarzalny kod, tak w moich realizacjach cykle, które zrealizowałem w określonym porządku chronologicznym stanowią mój indywidualny znak.

Wszystkie moje prace oscylują wokół zagadnienia dotyku, ciała jak i miejsca czy kontekstu. Niejednokrotnie punktem wyjścia dla moich inspiracji jest przedmiot oraz funkcja, która się z nim wiąże. Dążę do uzyskania zmysłowego kształtu, nie tyle organicznego (pochodnego natury) co sensualnego, oddziałującego na zmysły, tak aby przyjemność estetyczna wynikająca z odczuć wizualnych rozbudzała potrzebę zaspokojenia innych, bardziej bezpośrednich, np. dotyku. Maciej Kasperski

Wystawa będzie czynna od 4 do 12 marca 2016, na wernisaż zapraszamy w piątek, 4 marca o godzinie 19:00.

31b - KopiaK3055193K3055197 K3055191

Brak produktów w koszyku.